O spoločnosti

"European Paper Recycling" alebo "európska recyklácia papiera"

Naša moderná recyklačná spoločnosť spája tento slogan so súčasnými i budúcimi myšlienkami recyklačných systémov a postupov. Zvážame a triedime zberový papier v Českej a Slovenskej republike tam, kde vzniká. Nedostatkové druhy importujeme a nadbytočné naopak exportujeme do krajín, kde je zberového papiera nedostatok. Týmto vytvárame jasné koncepty, ktoré budú vyhovovať aj vašej spoločnosti z hľadiska legislatívneho a navyše sú v súlade s prírodou. Aby sme si tento smer aj úroveň udržali, budeme aj v budúcnosti pracovať na riešeniach, ktoré sa vyplatia našim zákazníkom aj prírode.

Created by mBuřič I Copyright © 2004-2012
Bratislava -->