Zber, triedenie, lisovanie

Po celú dobu vzniku odpadov až do odvozu sú vám naši odborní poradcovia k dispozícii v otázkach legislatívy a radi vám podajú vysvetlenie o zaradení odpadu podľa katalógu odpadov zákona a zbierky o odpadoch, jeho registrácii a vystavenie ročného hlásenia pre krajské úrady v zákonnej lehote, a to všetko zadarmo.
Created by mBuřič I Copyright © 2004-2012