Sběr, třídění, lisování

Po celou dobu vzniku odpadů až do odvozu jsou vám naši odborní poradci k dispozici v otázkách legislativy a rádi vám podají vysvětlení o zařazení odpadu dle katalogu odpadů zákona č. 185/2001 sbírky o odpadech, jeho registrace a vystavení ročního hlášení pro krajské úřady v zákonné lhůtě, a to vše zdarma.
Created by mBuřič I Copyright © 2004-2012