Export / Import

Na našu "európsku recykláciu papiera", pri ktorej sa stávajú z odpadu suroviny, sa príroda aj Vy môžete spoľahnúť!
Po roztriedení v našich recyklačných centrách sú suroviny (napr. papier) vytriedený podľa noriem EN 643 a lisovaný do balíkov, veľkostí vhodných pre papierenský priemysel.
Takto vytriedený zberový papier exportujeme do krajín, kde je zberového papiera nedostatok. Naopak nedostatkové druhy importujeme.Created by mBuřič I Copyright © 2004-2012