Export / Import

Na naši "evropskou recyklaci papíru", při které se stávají z odpadů suroviny, se příroda i Vy můžete spolehnout!

Po vytřídění v našich recyklačních centrech jsou suroviny (např. papír) vytříděny dle norem ČSN EN 643 a lisovány do balíků, velikostí vhodných pro papírenský průmysl.

Takto vytříděný sběrový papír exportujeme do zemí, kde je sběrového papíru nedostatek. Naopak nedostatkové druhy importujeme.Created by mBuřič I Copyright © 2004-2012